Salgsvilkår

 

Vilkår for bruk

Kjøpsvilkår og leveranse

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Maria Haugland til forbrukere.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

Vi leverer varer hovedsakelig til det norske markedet, men også til utlandet.

Kontakt:
E-post: bymariahaugland@gmail.com
Vi svarer forløpende.

Kjøpsvilkår og leveranse gjeller alle avsnitt / punker på denne nettsiden.

Selger er:
Maria Haugland, Bymariahaugland AS
Organisasjonsnummer: 921804172

Postadresse:
Titanveien 15, 4072 Randaberg

Maria Haugland blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

 

Vi jobber med å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved en situasjon at noe er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Betaling for både produkter fysiske og digitale, samt onlinekurs/medlemsskap skjer via Stripe eller vipps. Kjøper du et medlemsskap blir samme beløp bli trukket til samme tid neste måned, med mindre du har rabatt første måned. Digitale produkter/onlinekurs/medlemsportal får du tilgang til rett etter betalingen har gått gjennom. 

Ønsker du å si opp medlemsskap så kan det gjøres inne i medlemskapsportalen, eller ved å sende en e-post til bymariahaugland@gmail.com.

Medlemsskap er uten bindingstid, med mindre bindingstid står oppført på salgssiden. 

Alle priser er ikke inkludert merverdiavgift etter regler for ENK fra norsk lov. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje og annet.

Vi kan garantere at det trygt å handle hos oss. Hvis du returnerer en vare, blir pengene tilbakeført gjennom Stripe. 

Har du et gavekort eller en rabattkode kan du også betale med dette hos oss. Dersom ikke annet er oppgitt har våre gavekort eller rabattkoder en gyldighet på maks et år fra utstedelsesdato.

Normal leveringstid er mellom 2-6 virkedager, avhengig av avstand til mottaker. Vi sender alle våre ordrer Posten/bring, minipakke, på døren eller brev. 

Vi har risikoen for produktene frem til de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse eller leveringsadresse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har informasjon om det, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Etter en handel har vi rett til å benytte eposten til kunden for å sende ut nyhetsbrev med tilbud og nyheter som passer inn for Maria Haugland. Nyhetsbrev er gratis og kan avregistreres når det måtte passe kunden. Mottas det ved uhell at det fortsetter, kontakt oss på bymariahaugland@gmail.com så tar vi deg bort fra listen.

 

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, inspisere og undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.

 

Dersom varene som er levert i fra oss har feil eller mangler, må kunden umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget, ta kontakt med oss på bymariahaugland@gmail.com

Alt etter forholdene kan kunden ha rett på ny vare, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet.
Reklamasjonsretten kan gå tapt, dersom Kunden selv iverksetter utbedring uten eller i strid med henvisning i fra oss.

Hva er fristen for å reklamere?
Hvis du oppdager en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi en melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje innen to år etter at du overtok varen.

Dersom det ikke foreligger en mangel:
Hvis produktet sendes til verksted for reparasjon og der viser seg at det ikke foreligger feil eller mangel ved produktet, vil du bli belastet kostnaden vi har hatt til verkstedet for undersøkelsen av produktet, samt portokostnader. Ytterligere informasjon rundt dette kan leses i forbrukerkjøpsloven § 30.

2 og 5 års reklamasjonstid
Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Da det ikke finnes et entydig register over hvilke produkter dette gjelder for, så velger vi å forholde oss til forbrukerrådet, samt avgjørelser fra forbrukertvistnemda. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dersom det foreligger en mangel ved varen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre følgende mangelsbeføyelser gjeldende:
– Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
– Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig
– Kreve erstatning

Vi har i følge forbrukerkjøpsloven § 30 rett til å foreta inntil to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. NB: For andre kjøp enn forbrukerkjøp, gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven.

 

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Dersom det er i samme stand som ved mottak. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris til kjøper.
Angrerettsskjema finner du på denne linken.

En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. Vi anbefaler å sende retur med sporing.

Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Sendes i retur til: Titanveien 15, 4072 Randaberg

 

Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes oss, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader, totalt kr. 149,- Godskriving av netto faktura for returkostnad blir utført senest 5 dager etter at vi har mottatt pakken i retur.

Dersom kunde ønsker varen må du evt. legge inn ny bestilling på våre nettsider. Kontakt oss på mail, så hjelper vi deg til beste evne.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse ved kjøp av kurs, medlemsportal, kostveiledning eller lignende. 

Du samtykker i at ditt bruk av et produkt er på din egen risiko. Ved å kjøpe produktet godtar du, og forstår at du er fullt ansvarlig for din fremgang og resultatene av din deltakelse og / eller kjøp.

 

Selskapet tilbyr ingen profesjonell juridisk, medisinsk, psykologisk eller økonomisk rådgivning. Hvis du har medisinske, psykologiske, juridiske eller økonomiske spørsmål, bør du konsultere en kvalifisert fagperson.

 

Hvis du tror du trenger øyeblikkelig hjelp ring nødnummeret.

Har du spørsmål om medisinske tilstander, eller opplever smerter/plager eller føler deg uvell ta kontakt med din fastlege. Endring av kosthold og oppstart av trening skal gjøres i samråd med lege.

 

Selskapet tilbyr ingen garantier, garantier eller garantier, uttrykt eller underforstått, angående din fysiske og følelsesmessige velvære eller resultater av noe slag, eller egnetheten til slikt materiale for brukernes behov, eller sannsynligheten for at deres bruk vil oppfylle brukerens forventninger , eller deres nøyaktighet, pålitelighet eller korreksjon.

 

Du forstår også at eventuelle attester eller påtegninger fra selskapets kunder eller publikum representert på nettstedet vårt ikke er blitt vitenskapelig evaluert av selskapet, og resultatene som enkeltpersoner opplever kan variere betydelig.

 

Eventuelle uttalelser som er skissert på nettstedet er bare selskapets mening og er dermed ikke garantier eller løfter om faktisk ytelse. Nettstedet oppdateres med jevne mellomrom, og mens vi prøver å komme med nøyaktige uttalelser på en rettidig og effektiv måte, kan ikke selskapet garantere at alt materiale og relatert media som finnes her er helt nøyaktige, komplette eller oppdaterte.

 

Du anerkjenner og forstår uttrykkelig at all informasjon eller kunnskap du oppnår som et resultat av bruk av dette nettstedet, brukes på egen risiko, og at selskapet ikke påtar seg noe ansvar eller ansvar for eventuelle feil eller mangler i innholdet på nettstedet. Hvis du vil informere selskapet om eventuelle feil eller mangler du legger merke til, vennligst gi oss beskjed via e-post på bymariahaugland@gmail.com